بوسترپمپ های آبرسانی دور متغیر و دور ثابت با تابلو برق هوشمند

  • مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی انواع بوسترپمپ های دور ثابت و دورمتغیر
  • به حداقل رساندن مصرف انرژي با انتخاب بهینه پمپ با حداکثر راندمان
  • انتخاب بهينة تعداد پمپ های بوسترپمپ متناسب با دبي و نوع مصرف و ايجاد توازن بين هزينه و كارآيي
  • قابليت انعطاف در طراحی و اجرا با توجه به محدوديتها و شرايط پروژه
  • طراحی سيستم كنترل هوشمند ( تابلوبرق)بوسترپمپ منطبق بر عملکرد پمپ های انتخاب شده
  • تجهیز سیستم کنترلی با بهترين ماركهاي اروپاي غربي